+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Yorumsuz 12 Eylül Belgeleri -

Yazan/Derleyen : Ferruh Dinçkal

Sayfa Tipi ve Sayısı : A4 - 194 sayfa

Kaynak : www.belgenet.com

Dosya Büyüklüğü : 1,496 KB

12 EYLÜL BELGELERİ

Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarından biri olan 12 Eylül, üzerinden 25 yıl geçmesine karşın hala tartışılan en önemli olaylardan biri...

12 Eylül 1980'den başlayarak, 1983 Milletvekili Genel Seçimleri sonucu TBMM'nin tekrar açılmasına kadar geçen süreçteki belge ve olaylara (bildiriler, konuşmalar, gazete küpürleri, yorumlar, tartışmalar, davalar, Sıkıyönetim Mahkemeleri kararları, Danışma Meclisi çalışmaları, 1982 Anayasası'na ilişkin tartışmalar...), "12 Eylül Belgeleri" adını verdiğimiz bu bölümde yer verildi.

İlk aşamada, Milli Güvenlik Konseyi Bildirileri, Kenan Evren'in konuşmalarına yer verildi.

Belge ve metinlerin izlenmesinde kolaylık sağlamak için, "İçindekiler" bölümünde her belge veya metnin konuluş tarihi belirtildi. 

Her sayfanın başında, o belge veya metin ile ilgili kısa açıklama bulunacak.

kitabi cagir"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.