+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : İnsanca Yaşam Açısınan Küreselleşme (Kitabın başında seminer açış konuşması vardı)

Yazan/Derleyen : Fevzi Dedehayır

Sayfa Tipi ve Sayısı : A4 - 36 sayfa

Dosya Büyüklüğü : 627 KB

Dünya ekonomisi, 1960’lı yılların ortasından itibaren başlayan ve giderek tüm toplumları kapsayıp günümüze kadar uzanan bir krizi yaşamaktadır. İstikrarlı sermaye birikimi olanaklarını yitiren kapitalist sistem, krizden çıkış için, üretim biçiminden, kurumsal yapılara kadar önemli bir dizi değişiklikleri dayatmaktadır. Bir baska değişle yeniden biçimlenme mantığı, yalnızca iktisat mantığına dayanmamakta, iktisadi dönüşümler, siyasal ve ideolojik düzlemdeki değişimlerle de desteklenmektedir.


kitabi cagir


"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.