+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Finansal Küreselleşmeye genel bir bakış

Yazan/Derleyen : Dr Caner Bakır

Sayfa Tipi ve Sayısı : A4 - 6 sayfa

Dosya Büyüklüğü : 183 KB

Bu seminerde, finansal globalleşmenin arkasındaki etkenler ve bunların sonuçları üzerine genel bir değerlendirmede bulunulacaktır. Özetle, global sermaye ve para piyasalarinin temelinin atılmasında en önemli unsurun ABD ve İngiltere’nin kendi ulusal çıkarlarını finans endüstrilerinin çıkarlarıyla bağdaştırabilmeleri olduğu özetlecektir. Daha sonra finans alanındaki teknik ve teknolojik buluşların bu süreci hızlandırdığına işaret edilecektir. Ayrıca, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere olan para akısı ana hatlarıyla değerlendilecektir. Varsıl ve yoksul uluslar arasındaki uçurumun finansal globallesmenin ivme kazandığı son yirmi yılda arttığı vurgulanırken, 1990-1998 arasinda kişi başına düşen reel gelirin, zengin ülkelerde yıllık %1.6 artığına ve fakat aynı dönemde düşük gelirli ülkelerde artış oranının yıllık %5.5 olduğuna vurgu yapılacaktır.


kitabi cagir


"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.