- E-KITAP -Küresellesen Sermayenin Kültüre Bakisi KÜLTÜREL YAPILANMA Grubu- E-KITAP -Küresellesen Sermayenin Kültüre Bakisi

  + Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Küreselleşen Sermayenin Kültüre Bakışı

Yazan/Derleyen : Baki Murat

Sayfa Tipi ve Sayısı : A4 - 28 sayfa

Dosya Büyüklüğü : 355 KB

Son on yıldan beri, hemen hemen dünyanın her köşesinde, yapılan tartışmaların ana konusunun ‘Küreselleşme’ olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bütün farklı politik görüş ve hareketler, kapitalizmin bir alt-devresi olarak nitelendirebilinecek bu olguyu tartışarak, küreselleşme konusuna kendi politikaları temelinde bir açıklama getirmeye çalisiyor.

Oysa küreselleşme bazı kesimlerin kendilerini sonuçsuz paralamalara kaptıracakları kadar yeni bir olgu değil. Yani 21 yüzyılı yeni yeni yaşadığımız bu zamanlarda ortaya birden çıkıvermedi. Küreselleşme, varolan bir olgunun, yani kapitalizmin, sürekliliği içinde gelisen bir yoğunlaşma ve merkezileşme sürecinin başlangıcı ve dünyanın paylaşımına yeni bir düzen oluşturma çabasıdır.


kitabi cagir


"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.