+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Kubilay Olayı

Yazan/Derleyen : Ferruh Dinçkal

Sayfa Tipi ve Sayısı : A5 - 114 sayfa

Kaynak : www.belgenet.com

Dosya Büyüklüğü : 936 KB

Kubilay Olayı

Adı Mustafa Fehmi Kubilay. Baba adı Hüseyin, ana adı Zeynep. Giritli bir ailenin çocuğu. 1906 doğumlu. Kubilay bir ögretmen. Cumhuriyet ögretmeni. 1930 yilinda İzmir'in Menemen Ilçesi'nde askerlik görevini yapıyor. O sırada 24 yaşinda.

Bu genç insan, Menemende 23 Aralık 1930 da şeriat isteyenler tarafından öldürüldü. Genç Cumhuriyet rejiminin 1925 yılındaki Şeyh Sait isyanından sonra tanık olduğu ikinci önemli irtica olayı, "Menemen Olayı - Kubilay Olayı" olarak tarihe geçti.

Menemen olayının izleri toplumsal bellekten hiç silinmedi. Kubilay "devrim şehidi" olarak simgeleşti.

Menemen de 23 Aralık 1930 da patlak veren Cumhuriyet karşıtı olayda yedek subaylığını yapmakta olan ögretmen Kubilay şeriat isteyenler tarafından öldürüldü.

İÇİNDEKİLER
   Giriş
   Atatürk'ün orduya mesajı
   TBMM'de soru önergesi
   Başbakan İsmet Paşa'nin (İnönü) konuşması
   Bakanlar Kurulu'nun sıkıyönetim kararı
   TBMM'de sıkıyönetim ilanı görüşmeleri
   Sanıkların yargılanması
   Esas hakkındaki iddianame
   Divanı Harp Kararnamesi
   Kararların TBMM'ye sevki
   TBMM Adalet Komisyonu Raporu ve TBMM kararı
   Anadolu Ajansı'nın haberi

kitabi cagir"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.