+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
E-Kitap Kütüphanesi

Kitap Adı : Kültürün Damarları - ANADOLU -

Yazan/Derleyen : Ferruh Dinçkal

Sayfa Tipi ve Sayısı : A4 - 44 sayfa

Dosya Büyüklüğü : 1,754 KB

Dünyanın en büyük açikhava müzelerinden biri olan Anadolu, çağlar boyu göç eden medeniyetlere bir köprü olmuştur.

Burada oluşan kültür mozaiği günümüzden binlerce sene önce burada yerleşen insanlar tarafından oluşturulmaya başlanmıştır. Anadolu uygarliklarının oluşumu ve gelişimi tarihin tanıdığı bir şanstir.

Bu uygarlıkları oluşturan kültür birleşiminin ve coğrafik konumun önemi onlara bu şansı tanımıştır. Bu çevrede ki tüm uluslar ilkel denecek yaşam tarzı sürerken bu uygarlıklar birbirlerinden etkilenerek topraktan fışkırırcasına gelismistir.

Gerçekte Anadolu uygarlıkları, Mezapotamya rahiplerinin topladığı bilgilerin, Sümerlerin, Babilin kültürünün, Mısır uygarlığının bütün degerlerinin Anadolu'ya ve adalara yüzyillardır akışı ile, buradaki kültürlerce özümlenerek biriktirilmiş olan bilgi hazinesini kullanma fırsatı bulmuş.

İÇİNDEKİLER

 • ÖNSÖZ
 • ANAERKİL TOPLUMLAR TANRI ANLAYIŞI VE ETKİLERİ
 • ANADOLU'NUN GREK ANAKARASINA ETKİLERİ
 • HELENİZİMİN OLUŞUMUNUN SOSYAL YAPİ TEMELLERİ
 • ANADOLU'DA İLK İNSAN
 • İNANİŞLAR VE GELİŞİMİ ÜZERİNE KISA DÜŞÜNCELER
 • ANADOLU YAZILARI
 • ANADOLU TOPRAKLARINDAKİ BİLİMİN FİLİZLERİ
 • LİKYA (DEMRE VE KEKOVA BÖLGESİ)
 • KEKOVA
 • SİMENA
 • APARLAE
 • MYRA
 • KIMERA
 • TROYA
 • SİKKENİN DOĞUSU VE ANADOLU SİKKELERİ
 • ÖNEMLİ NOTLAR
 • KAYNAKÇA
kitabi cagir"e-kitap" nedir, nasıl çalışır ?

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.