+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  Kültürel Yapılanma grubunun amacı doğrultusunda kitap etkinlikleri düzenleyerek, katılımcıları kitap okumaya özendirmek ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmaktır.
Etkinlikler:  Amacımızı gerçekleştirmek için ana etkinlik olarak, iki ayda bir “Bir kitap üzerinde izlenimler” biçiminde söyleşi düşünülmüştür.

Kültürel Yapılanma Halkevinde iki ayda bir düzenlenecek olan “Kitap” günlerinde, önceden seçilmiş olan bir kitap incelenecektir. Ayrıca katılımcıların düşünceleri sorularak kitap hakkında görüş aliş verişi yapılacaktır. İncelenecek kitaplar grubun amacı doğrultusunda seçilecektir. Türkçesine güvenemeyen gençleri özendirmek amacı ile İngilizce ve Türkçe baskısı olan kitaplar da seçilebilir. Kitap incelemesi ve fikir alışverişi bir söyleşi havasında yapılacak ve hiçbir zaman siyasi veya dini tartısmalara girilmeyecektir.

Kitap incelemesi şu şekilde olacaktır ; Bir okuyucu kitabın genel tanıtımını yaparak konuyu özetleyecek ve anafikrini anlatacaktır. İkinci okuyucu, kitabin yazari, dili ve edebi yapısı üzerinde konuşacaktır. Üçüncü okuyucu, kitaptan seçilmiş bölümleri sesli olarak okuyarak katılımcılara bir iki sayfa da olsa kitap hakkında fikir edinme olanaği sağlayacaktır. Bir diğer okuyucu da kitapta geçen belirli bir konuyu veya olayı(tarihsel, felsefi veya bilimsel) inceleyerek, katılımcıları o konuda bilgilendirecektir. Bu incelemeler daha sonra grubun web sayfasına yerleştirilecek ve ilerde çıkarılacak olan kültür dergisinde yayımlanacaktır.

Kitap günlerinde, ayrıca katılımcılar okumuş oldukları kitapları kısa olarak tanıtabileceklerdir. Tanıtılacak kitaplar bir önceki toplantıda etkinlik koordinatörüne bildirilecektir. Tanıtılacak kitabın grubun amacına uygun olması gerekmektedir.

Küçük bir şiir köşesi de toplantıyı canlandırma amacı ile zamanın elverdiği ölçüde yer alacaktır.

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.