+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  İnsanca Yaşam için Kültürel Yapılanma grubunun amacı doğrultusunda müzik etkinlikleri düzenlemektir.
Etkinlikler:  Düzenlenecek etkinlikler, bir sınırlama olmaksızın değişik şekillerde olabilir. Başlangıç olarak aşağidaki etkinlikler düşünülmüştür;

“Bir türkü öğrenelim”
Kültürel Yapılanma Halkevinde düzenlenecek olan etkinlik günlerinde, katılımcılarla birlikte türkü söylemek şeklinde gerçekleşecektir. Böylece, katılımcılar her ay bir türkü öğrenme olanağı bulacaklardır.

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.