+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  Tüm toplumu ilgilendirdiğini düşündüğümüz konularda uzman kişiler ile iç hafta üst üste süren bir seri seminer veaçık oturum hazırlamak.

Genel olarak ilk ıkı hafta haftada iki konuşmacı olam üzere dört konusmacı ile seminerler. Üçüncü hafta bu dört konuşmacı ile iki yeni konuşmacı ve hatılımcıların katımda bulunduğu açıkoturum yapılır.

Etkinlikler:  Yılda bir konu ile üç haftalık bir seri... yatıpıs tarihi genellikle Eylül veya Ekim aylarında

Bugüne kadar işlenen bazı konular: Küreselleşme, Türkche, 2027 Gençler anlarıyor, vs....

Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.