+ Biz
  + Amaç
  + Temel Kurallar
  + Yöntem
  + Kurumlarla İlişkiler
  + KY Halkevi
  + İletişim


  + Etkinlik Takvimi
  + Yıllık Takvim (PDF)
  + Yıllık Takvim (XLS)


  + Kitaplık
  + E-Kitap
  + Afişler
  + Etkinlik Raporları


  + Facebook Group
  + Facebook user
Amaç:  Ana ilkeler doğrultusunda, etkinlikler dizisi içinde Türk ve Dünya sinemasından seçeceğimiz filmler, Türk Tiyatrosundan video ve DVD kayıtları mevcut olan yapıtlar ve Dünya sinema tarihinde yer almış (gösterimi için yasal uygunluğun sağlanması halinde) filmlerden örneklerin sunumu.

Gösterim öncesinde yapıtla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı, sonrasında da katılımcıların fikir ve yorumlarıyla, kişisel ve toplumsal haklara saygı çerçevesinde katkıda bulunabileceği kültürel bir alışveriş ortamı sağlamaktır.

Etkinlikler:  Türk Sinemasından (*)film gösterimleri,

Dünya Sinemasından (*)film gösterimleri,

Türk Tiyatro sanatından gösterimler.

( * ) Toplu gösterimde telif hakları sorunu olmayacağı hallerde...
Katılım Koşulları

Katılımcıların SLR Fotoğraf makineleri olması gerekir.
Katılımcılar gerek bina içi (teorik) gerek Bina dışı eğitim çalışmalarına düzenli katılmalıdır.
Kurs yukardakı koşullara uyanlar için ücretsizdir.
Kurs gün ve saatleri için tıklayın.

  The Cultural Formation Group Inc. Web Site is Created and Hosting by
  NOUS Information Technology
   Copyright © 2003-2019. All Rights Reserved.